Integritetspolicy

Från 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning som kallas GDPR. Den ersätter tidigare personuppgiftslagen. Förändringarna är att kraven ökar hur företagen får behandla personuppgifter. Ove Nilsson värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill därför hantera och skydda dina personuppgifter i linje med rådande lagstiftning. Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.


För att kunna fullgöra våra skyldigheter måste vi hantera personuppgifter. Det kan vara namn, adress och personnummer. Personuppgifter är den information som är hänförlig till en fysisk person. Ove Nilsson tar in dina personuppgifter och behandlar dem och dessa lämnas ibland vidare till andra organisationer, tex banker, bostadsrättsföreningar och Lantmäteriet för att vi ska kunna fullföra våra tjänster, åtaganden och avsluta affärstransaktionerna. Personuppgifter lagras hos oss och gallras bort efter visa tidsintervaller.


I marknadsföring finns tex objekt vi förmedlar synliga på flera olika annonseringskanaler som tex Hemnet, Blocket, vår hemsida och social media som tex Facebook och Instagram. Har du önskemål att ditt objekt inte ska synas i vissa marknadsföringskanaler kan du kontakta oss.


Vi inhämtar personuppgifter från olika källor, tex från dig själv. Du lämnar uppgifter om dig själv när vi inleder någon typ av affärsrelation. Vi inhämtar också uppgifter från bostadsrättsföreningar (personnummer, namn, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer och uppgifter om bolån), offentliga register som tex Lantmäteriet och Skatteverket. Uppgifter som vi hämtar är bland annat fastighetsinformation. Det händer också att vi hämtar uppgifter från folkbokföringsregistret.


Vi delar när det är nödvändigt dina personuppgifter med olika mottagare. Vi är skyldiga enligt fastighetsmäklarlagen att tex lämna ut personuppgifter i budförteckning och spekulantförteckning till säljaren. För att erbjuda vissa tjänster såsom bolån och försäkringar delar vi information om dig som namn, personnummer och kontaktuppgifter till de vi samarbetar med. Vi lämnar också ut personuppgifter när Fastighetsmäklarinspektionen kräver det. Byggherrar, bostadsrättsföreningar, banker och olika samarbetspartner kan också behöva dina uppgifter.


Du har rätt att begära att dina personuppgifter ändras eller kompletteras om de är fel eller ofullständiga. Du ha rätt att låta radera dem om vårt kundförhållande har upphört. Vi kan inte radera uppgifter som ingår i handlingar där vi har lagliga krav på att spara, som tex bokföringsregler och regler gällande fastighetsförsäljning.


Du har rätt att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Begäran om att erhålla ett registerutdrag skall göras skriftligt till oss. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Till skillnad från registerutdrag omfattar detta endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, som tex uppdragsavtal som du själv har tilhandahållit oss, vilket normalt sett är uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Om du har frågor och vill veta mer kan du kontakta oss:
Ove Nilsson fastighetsbyrå AB, 556760-5570, Postadress: S:t Pauligatan 1, 416 60 Göteborg.
Tel.: 031-190 300 eller E-post: info@onfab.com.