Rakt igenom en mycket positiv upplevelse
Långedrag-Hagen, charmigt 50-talshus

Jag tog kontakt med Onfab, då dom ansågs duktiga på dödsbon. Mitt föräldrar-barndoms-hem skulle säljas. Per skapade ett mycket stort intresse för huset och hans stora engagemang och individuella visningar gjorde den till en stor succe. Som säljare var jag involverad i varje steg av processen, vilket kändes mycket betryggande. Kontakten med Per och Håkan var trevlig och professionell. Jag fick också hjälp med vissa kringtjänster, såsom städning och bortforsling av möbler. Rakt igenom en mycket positiv upplevelse. Så ring Per och Håkan först, när nöden är som störst.